Sokolovski Krzysztof →

Zobacz dzieła →

Urodzony w 1985 r. w Ejszyszkach, na Litwie. Twórca pojęcia i koncepcji sztuki neosakralnej, artysta malarz, kreator współczesnych wnętrz sakralnych, ilustrator. Wypracowany przez niego pogląd na rzeczywistość zaowocował językiem plastycznym będącym wspólnym mianownikiem empiryczności i duchowości. Jest również spojrzeniem filozoficzno-teologicznym będącym pomostem między rozumowaniem ściśle naukowym a stroną emocjonalno-duchową człowieka. W 2003 r. staraniem Anny Szpadzińskiej-Koss wyjechał do Gdańska w ramach programu Paderewski. Tam kontynuował naukę w liceum, ucząc się jednocześnie malarstwa i rysunku. W 2009 r. ukończył Politechnikę Gdańską, zdobywając dyplom z zakresu energetyki cieplnej. Pozostał na uczelni, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne. Brał udział w badaniach naukowych nad układami …


Wąsowski Paweł →

Zobacz dzieła →

Urodzony w 1974 r. Architekt, malarz, wykładowca akademicki, kolekcjoner sztuki związany z Mińskiem Mazowieckim. W 1999 r. obronił pracę dyplomową pt. „Studium potrzeb sanacji architektoniczno-urbanistycznej w rejonie placu Zbawiciela w Warszawie”, a w 2008 r. pracę doktorską pt. „Architektura wielorodzinnych domów spółdzielni budowlano-mieszkaniowych w Warszawie w okresie międzywojennym (1918–1939)” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie został nauczycielem akademickim. Za pracę doktorską otrzymał wyróżnienie Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej oraz w 2009 r. nagrodę Ministra Infrastruktury. Zajmuje się historią architektury, malarstwem, rzeźbą, fotografią i projektowaniem architektonicznym. Interesuje go przede wszystkim korespondencja architektury i sztuk wizualnych. W swoich pracach malarskich bada iluzje, złudzenia …


Ambroziak Piotr →

Zobacz dzieła →

Urodzony w 1971 r. Doktor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Malarstwa i Rysunku, w pracowni prof. D. Lejmana. Studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP. W 1996 r. obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni drzeworytu prof. A. Bartczaka (aneks z fotografii u prof. I. Pierzgalskiego). Uczeń prof. J. Narzyńskiego w pracowni malarstwa. Jest przede wszystkim autorem obrazów ekspresyjnych i obiektów „miejskiego szamanizmu”. Jego sztuka nacechowana jest emocjami i gestem, który zaciera różnice kulturowe i duchowe, pomiędzy współczesnością a przeszłością. Unikalna forma ekspresji odwołuje się do znaczeń i deformacji współczesnych czasów. Artysta intermedialny, uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych i wystaw …


Woropiński Jerzy →

www
Zobacz dzieła →

Urodzony w 1948 r. w Warszawie. Prażanin, fotograf, fotoreporter. Pracował m.in. jako fotoreporter dla Polskiej Agencji Interpress, redakcji „Tygodnika Kulturalnego”, „Magazynu Rodzinnego”, „Prawa i Życia”. Współpracował także z National Geographic, Krajową Agencją Wydawniczą, Biurem Promocji m.st. Warszawy. Jest autorem licznych zdjęć dawnej stolicy oraz laureatem wielu konkursów fotograficznych.