← Polityka prywatności Galerii Bohema

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów pozyskanych przez Bohema Adam Łuczak.

§1. Ochrona Danych Osobowych

 1. W poszanowaniu prawa do prywatności Klientów, Bohema Adam Łuczak dba o bezpieczeństwo powierzonych jej danych osobowych i przetwarza je zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Bohema Adam Łuczak dobrowolnie w ramach zapisu na Newsletter, Rejestracji na potrzeby aukcji młotkowych (w tym składania zleceń, zapytań i zamówień katalogu) jest firma Bohema Adam Łuczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem: ul. Stanisławowska 31, 05-300 Mińsk Mazowiecki; NIP: 726-237-93-17, REGON 141380298 (dalej: Bohema).
 3. Bohema przetwarza następujące dane osobowe w następujących celach:
  • udział w aukcjach młotkowych: imię i nazwisko Klienta, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego, numer NIP i nazwę działalności gospodarczej/spółki (w przypadku podmiotów gospodarczych),
  • zapisy na newsletter: imię i nazwisko Klienta, adres email,
  • prowadzenie działań marketingowych w tym wysyłanie informacji o aukcji, katalogów dzieł sztuki oferowanych przez Bohema.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 4. W trakcie aukcji odbywa się jej transmisja w serwisie Artinfo, w serwisie OneBid i w mediach społecznościowych.
 5. Dla celów rejestracji Bohema zastrzega prawo wglądu do dokumentu tożsamości Klientów. Dokumenty tożsamości nie są kopiowane w jakikolwiek sposób. Dane klientów zarejestrowanych w bazie pozostają w niej przez 10 lat lub do momentu żądania ich usunięcia przez Klienta.
 6. Bohema zastrzega sobie możliwość korzystania z narzędzi internetowych takich jak OneBid, Google Analytics w celu prowadzenia statystyk ilości odsłon.
 7. Bohema kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.
 8. Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie, poza wymienionymi przypadkami, podmiotom trzecim. Dane mogą również być przekazane firmom kurierskim wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz firmom prowadzącym księgi rachunkowe (dane znajdujące się na fakturach), firmom windykacyjnym / kancelariom prawnym.
 9. Zawierane przez Nas umowy powierzania przetwarzania danych zawierają klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 10. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w formułę wypisu zamieszczoną w dolnej części Newslettera.
 11. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia, a także prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia i zmiany danych należy zgłaszać listowanie lub mailowo do Bohema (na adres [email protected]).
 12. Usunięcie danych osobowych Klienta może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 13. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.
 14. Bohema zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź, prawa międzynarodowego obligują Bohema do utrzymania retencji danych (np. przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisy podatkowe i rachunkowe, prowadzenie księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia).

§2. Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie, cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerach czy programowaniu Użytkowników.
 2. Umożliwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze plików cookies Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 3. Klienci odwiedzający stronę Galerii Bohema mogą poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoich komputerach bądź tak zapisane pliki trwale usunąć.
 4. Przetwarzamy pliki cookies z 2 powodów:
  • Architektura Internetu jest tak skonstruowana, że abyśmy mogli świadczyć Usługi w sposób należyty i poprawny, musimy pracować na plikach cookies. Są one niezbędne do pracy strony. O takich plikach cookies mówi się, że są to tzw. cookies techniczne. Ich usunięcie lub odrzucenie może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu strony.
  • Chcemy być blisko potrzeb Użytkowników i dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania strony. Pozwalają nam one udoskonalać jego funkcjonalność oraz badać jakie obszary wymagają dopracowania.

§3. Postanowienia Końcowe

 1. Strona Bohema może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Bohema nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zachęcamy Klientów, by po przejściu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 2. Bohema zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]
 3. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12.03.2018 r.
← Powrót Regulamin aukcji →