Wystawa zakończona
Wystawiana: 13 marca – 2 kwietnia 2020 Autor: Kant Karolina Kaja →

(…) Proces, który odbywa się w każdej sekundzie naszego życia, szkicowany przez rozwój przyrody, jest dla mnie wzorem ambicji i pracowitości natury. Od czasów dzieciństwa obserwowałam drzewa, ich siłę, masę, ich „mowę” i „plastykę ciała”, jaką zostały obdarzone. Były dla mnie spójne z wiatrem, z całą przyrodą i w piękny sposób zaznaczały swoją obecność. Moja obserwacja przeszła wiele etapów, aktualnie zatrzymała się na przekroju drzewa. Przekrój ten jest dla mnie szkicem czasu, który rysuje się wraz z siłą przyrostu wtórnego. (…) Nowe warstwy, nowe kręgi przyrastają w samym centrum (…), przesuwając na zewnątrz starsze płaszczyzny. Osobiście płaszczyzny te postrzegam jako twory idealne, ale siła ich tkwi w nieidealności, niepowtarzalności kręgów drzewnych.

Siła czasu zarysowuje się w każdej chwili naszego życia. Fascynuje mnie ten szkic, który się buduje poprzez przyrastanie drzewa na grubość, dobudowywanie rokrocznie nowych słoi w przekroju drzewa. Nazywam go w mojej pracy szkicem wykreowanym przez naturę. Inspiruje mnie fakt, że przyroda tworzy codziennie. Buduje zapis trwały, ale nie wieczny. Cały świat jest dla mnie wyobrażonym rysunkiem kręgów idealnych,a jednocześnie niepowtarzalnych, nad którymi pracują wszystkie lasy, parki, puszcze. Wyobrażam sobie kulę ziemską oraz wszystkie obszary zalesienia, nad którymi natura pracuje jak „potężny artysta”. W każdej sekundzie naszego życia ten gigantyczny szkic ulega zmianie. To mapa, zapis historii, notatka, nazywam go ‚ruchomym obrazem wieczności’. Ta przyrastająca materia, która ma swój demoniczny wyraz, nie jest niczym ograniczona, tylko i wyłącznie czasem. Zainspirowana siłą twórczą przyrody, staram sie za nią nadążyć, zapisując własne wrażenia, myśli, emocje, utrwalając w moich pracach niepowtarzalnie mały ułamek mapy przestrzeni, jaką jest świat.(…)

Cykl składa się z 12 prac w formacie 100 na 120 cm. Punktem wyjściowym projektu był obszerny zbiór materiałów dotyczących analizy przekroju drzewa oraz zachodzących w nim procesów. Fundamentem do stworzenia kolaży były fotografie, prace malarskie, prace wykonane turecką techniką ebru (marbling), szkice rysunkowe oraz prace utworzone technikami mieszanymi. Wszystkie prace zostały wykonane techniką kolażu cyfrowego. Proces twórczy oraz przykładowe zmiany zachodzące w kolażach podczas ich tworzenia obrazuje prezentacja multimedialna (część składowa projektu).