Zakończona 21 listopada (środa) 2018, 19:00 Opłata aukcyjna 18 % Ilość pozycji 45 Wylicytowane 28 62 % Niesprzedane 17 38 % Obrót całkowity 60 100 PLN Średnia obrotu 2 146 PLN
↓ Jak licytować? Regulamin aukcji → ↑ Opis aukcji

Szanowni Państwo,

to trzecia edycja naszego projektu aukcyjnego poświęconego kolekcjonowaniu sztuki w segmencie rynku klasyfikowanym jako „sztuka najnowsza”. Nasze aukcje przeprowadzamy rzadko, co powodowane jest chęcią zebrania interesującej, nieprzypadkowej i selekcjonowanej oferty. Pokazujemy nie tylko to, co dobre i uznane, ale także debiutantów czy wręcz odkrycia!

Dla rynku sztuki i fotografii kolekcjonerskiej odkrywamy sylwetkę Jerzego Woropińskiego, fotografa warszawskiej Pragi. W latach 70-tych robienie zdjęć w takiej okolicy jak warszawska Praga czy Szmulki mogło skończyć się dla fotografa źle. Woropiński opracował własną metodę fotografowania prażan uciekając się do kamuflażu. Udawał, że chce sprzedać swój aparat, to nie wzbudzało specjalnie zdziwienia, szczególnie w okolicach Bazaru Różyckiego, gdzie powstała spora część zdjęć. Robił je ukradkiem, nie patrząc w obiektyw. W ten sposób uwiecznił sceny z życia mieszkańców: handlarzy, kobiet pracujących, dzieci, starców. Utrwalił zrujnowane domy i kamienice, konne zaprzęgi na ulicy Targowej czy Ząbkowskiej. Zatrzymał w kadrze Pragę, której wielu z nas już dziś nie pamięta.

Na aukcji zadebiutuje Dorota Berger – artystka, której prace, jak napisała dr hab. Małgorzata Wrześniak to „czysty zachwyt nad światem, w którym mieszka Duch i objawia się każdemu w tym, co najprostsze. Te ikony natury powstają z kontemplacji Piękna i ku Pięknu prowadzą.” Kolejny debiutant to Paweł Kleszczewski. Artysta od lat działa w duecie z Katarzyną Zimnoch, zajmując się tworzeniem filmów animowanych, które pokazywane były na ponad 50 festiwalach od Edynburga, przez Los Angels po Melbourne. Tym razem odsłania się jako malarz w ekspresyjnym obrazie „Pragnienie ryby”. Dla polskiego rynku sztuki odkrywamy także trójkę artystów z Czech: Svatoslava Böhma, Ladislava Steiningera oraz Martinę Rožanską.

Z dużą przyjemnością prezentujemy obraz lubianego i cenionego Tomasza Tobolewskiego. Po sukcesie tegorocznej wystawy artysty w Londynie kusimy Państwa malarskim „Vincentem z kolibrem”. W naszym katalogu aukcyjnym znajdziecie aż dwie prace Pawła Wąsowskiego, tegorocznego uczestnika sympozjum malarskiego w Mark Rothko Art Centre! Zdecydowanie warto zwrócić na nie uwagę! Dla kolekcjonerów gratką będzie z pewnością pochodzący ze starego cyklu obraz Piotra Ambroziaka o znamiennym tytule „Anioł Stróż”. Aukcję staramy się również wzbogacać pracami klasyków, w tym przypadku akwarelami Jerzego Stajudy, pochodzącymi z muzeum warszawskiego ASP oraz widokiem paryskim autorstwa Mieczysława Lurczyńskiego z kolekcji POSK w Londynie.

Z życzeniami samych owocnych licytacji,
Iwona Pleskot – historyk sztuki

Osobiście


Przyjdź na aukcję Al. Jerozolimskie 99 lok. 2, 02-001 Warszawa. Nie pobieramy wadium za udział w aukcji. Licytujący wypełnia kartę zgłoszenia, otrzymuje numer aukcyjny i może licytować.

Telefonicznie


Zadzwoń przed rozpoczęciem aukcji pod numer telefonu:

+48 889 202 281

Przyjmujemy wtedy telefoniczne zlecenie licytacji w celu reprezentowania Licytującego na aukcji. W trakcie trwania licytacji łączymy się z Licytującym przy zleconych obiektach, licytujemy w jego imieniu oraz na bieżąco informujemy o przebiegu licytacji.

Internetowo


Kliknij Licytuj i wypełnij zlecenie licytacji zamieszczone przy obiekcie aukcyjnym. W zleceniu można podać kwotę limitu do jakiej będziemy licytować obiekt lub zarejestrować się w celu licytacji telefonicznej. Licytacji podlegają również obiekty zaznaczone jako oferta poaukcyjna w zakończonych aukcjach.

Albo

Zarejestruj się, lub zaloguj na OneBid Artinfo można tam licytować i obserwować przebieg aukcji w czasie rzeczywistym. W przypadku wygranej licytacji, galeria lub portal aukcyjny skontaktują się w celu ustalenia warunków płatności i odbioru obiektu.

 1. Organizatorem aukcji jest Bohema Adam Łuczak, zwany dalej Bohema.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji na stronie galeriabohema.pl.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Przed licytacją Aukcjoner informuje o progach postąpień. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu drukowanym i internetowym aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Zamieszczone w katalogu drukowanym i internetowym reprodukcje obiektów aukcyjnych odpowiadają oryginałom w możliwie najwierniejszy sposób, ale nie stanowią oferty aukcyjnej.
 6. Bohema może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Bohema zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
 7. Bohema dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
 8. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż 100 zł. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Bohemą a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Bohema nie może sprzedać obiektu.
 10. Do kwoty wylicytowanej Bohema dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Bohema wystawia faktury VAT marża, lub paragon fiskalny.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Bohema może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
 12. W razie opóźnienia w zapłacie w regulaminowym terminie przez Nabywcę, Bohema może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 14. Bohema nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt. Bohema nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 15. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Bohemę podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Bohema gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyje ich tylko w celu indywidualnego kontaktu z  klientem.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje i przypomnienia dotyczące naszych aukcji, wystaw i innych przedsięwzięć, zachęcamy do dopisania się do newslettera. Gwarantujemy poufność powierzonych danych teleadresowych, nie przekażemy tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyjemy ich zgodnie z RODO i wewnętrzną polityką prywatności tylko w celu kontaktu z klientem. Zobacz politykę prywatności →

45
# Autor, tytuł, opis Status Wywoław. Wylicytow.
01

Wąsowski Paweł, San Francisco 1906, 2017, akryl, płótno, 146 x 112 cm, sygn. na odwrocie. Obraz inspirowany zapisem z sejsmografu rejestrującego wstrząsy podczas trzęsienia ziemi w San Francisco w 1906 r.

Wylicytowane 1 000 PLN 2 000 PLN
02

Gawroński Karol, Bez tytułu, 2014, intaglio (wklęsłodruk), papier, 70 x 100 cm, ea 2/3, sygn. p.d. Karol Gawroński 2014

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
03

Wąsowska Marlena, Drzewo I, 2016, olej, płótno, 90 x 60 cm, sygn.

Wylicytowane 1 500 PLN 1 500 PLN
04

Tobolewski Tomasz, Vincent z kolibrem, 2018, olej, płótno, 120 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 4 500 PLN
05

Maciuszkiewicz Roman, Przystań XXXIX, 2017, olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d. Maciuszkiewicz 2017

Wylicytowane 1 500 PLN 2 400 PLN
06

Wąsowska Marlena, Drzewo świadomości, 2016, akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn.

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
07

Fincek Ziemowit, Nawie, 2015, olej, płótno, 82 x 124 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 1 700 PLN
08

Berger Dorota, Okno, 2018, tempera, deska, 28 x 39 cm, sygn. na odwrocie. W oknie motyw zaczerpnięty z obrazu Paolo di Giovanni Fei „Madonna dell’Umilta”

Wylicytowane 1 500 PLN 2 400 PLN
09

Berger Dorota, Betesda, 2010, tempera, deska, 40 x 60 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 2 400 PLN
10

Chazme 718, Miastowi 3, 2011, technika mieszana, akryl, płótno, 40 x 30 cm, sygn. pr. Chazme 718 oraz na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 2 000 PLN
11

Jasik Marcin, Dementia praecox, 2017, olej, płótno, kolaż, 100 x 180 cm, sygn. na odwrocie: Marcin Jasik 2017

Wylicytowane 1 500 PLN 2 200 PLN
12

Bator Andrzej, Dwa światy, 2009, tusz, papier, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 300 PLN
13

Kocurek Kamil, Platform game 1, 2016, intaglio, papier, 69 x 99 cm, sygn. na odwrocie: Kamil Kocurek Platform game 1 wklęsłodruk 10/30 2016

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
14

Ambroziak Piotr, Anioł Stróż, 2009, olej, płótno, 130 x 114 cm, sygn. na odwrocie: Anioł Stróż Piotr Ambroziak 2009

Wylicytowane 3 500 PLN 6 000 PLN
15

Rusiecki Krzysztof, 19042006 PRYZMA, 2018, olej, płótno, 90 x 100 cm, sygn. na odwrocie, oprawione

Wylicytowane 1 500 PLN 1 800 PLN
16

Szambelan-Althamer Monika, Jesień, 2017, lalka kolekcjonerska, szycie ręczne i maszynowe, tkaniny, elementy ceramiczne (dłonie i twarz), wys. ok. 60 cm, sygn. stemplem autorskim

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
17

Althamer Paweł Szambelan-Althamer Monika, Lalka (pan w marynarce), lata 90. XX w. technika własna, asamblaż, tkaniny, skóra, tworzywo, wys. 33 cm, sygnowana. Praca z cyklu miniaturowych lalek, które Paweł Althamer tworzył wraz z żoną Moniką we wczesnym okresie swojej twórczości w latach 90. XX w. W ramach cyklu powstały 4 modele lalek: biznesmen, hipster, kobieta oraz klaun. Lalki te zachwycają dbałością o detal i staranne wykończenie. Od początku swojej twórczości Althamer traktował lalki jako obiekt artystyczny. Lalki trafiły do ważnej kolekcji muzealnej w Polsce.

Wylicytowane 1 500 PLN 2 600 PLN
18

Lenczowski Marcin, Szary #5, 2017, akryl, płótno, 100 x 120 cm

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
19

Woropiński Jerzy, Centrala Rybna ul. Targowa 52/54 Warszawa, lata 70-te XX w.. fotografia czarno-biała, lifetime print, papier barytowy, pianka, 30 x 47,5 cm, sygn. na odwrocie: Jerzy Woropiński

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
20

Woropiński Jerzy, Pranie, lata 70-te XX w.. fotografia czarno-biała, lifetime print, papier barytowy, pianka, 30 x 47 cm, sygn. na odwrocie: Jerzy Woropiński

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
21

Lenik Iwona, Bez tytułu, 2018, akryl, płótno, 90 × 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
22

Kleszczewski Paweł, Pragnienie ryby, 2012, olej, płótno, 90 x 110 cm, sygn. na odwrocie: P. Klesz 2012

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
23

Krawczyk Judyta, No repetition, 2017, olej, płótno, 61 x 50 cm, sygn. na odwrocie: Judyta Krawczyk 2017

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
24

Szambelan-Althamer Monika, Przetarcia, 2018, ceramika szkliwiona, wys. 50 cm, sygn. na spodzie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
25

Keymo, Kobieta w kombinezonie, 2008, fotografia analogowa małoobrazkowa, 27 x 20 cm, odbitka 1/1, sygn. u dołu: Keymo 2008 1/1, oprawione

Wylicytowane 800 PLN 1 400 PLN
26

Wolniak Olga, Wschodnie ściegi, 2010, olej, płótno, 18 x 24 cm, sygn. na odwrocie: Olga Wolniak 2010

Wylicytowane 500 PLN 500 PLN
27

Gawroński Karol, Bez tytułu, 2013, litografia, papier, 70 x 50 cm, sygn. p.d. Karol Gawroński 2013

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
28

Lurczyński Mieczysław, Sekwana, lata 1960-1980, olej, tektura, 70 x 76 cm, sygn. l.d. Lurczyński. Na odwrocie pieczątki POSK Gallery oraz inwentarzowy z kolekcji 386A-2017

Wylicytowane 1 500 PLN 2 000 PLN
29

Libel Mariusz, Jebać poruszyciela, 2018, tusz, karton, 43 x 61 cm, sygn. na odwrocie: monogram autorski oraz JP365 1/10 2018

Brak ofert (dostępne) 800 PLN
30

Libel Mariusz, Bóg, 2018, tusz, karton, 61 x 43 cm, sygn. na odwrocie: monogram autorski

Brak ofert (dostępne) 800 PLN
31

Jędrzejko Tomasz, Kobieta z wydm, 2004, tryptyk, grafika, sitodruk, 6/50, 3 x 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie: T. Jędrzejko

Wylicytowane 1 000 PLN 1 400 PLN
32

Tycz Viola, Brioni, z cyklu The victim of fashion, 2014, akryl, płyta mdf, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie: V. Tycz

Wylicytowane 1 500 PLN 2 000 PLN
33

Minor Michał, Crazy cows in the sky with angry birds, 2018, olej, płótno, 80 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 2 400 PLN
34

Stajuda Jerzy, Bez tytułu, lata 70-te?, akwarela, papier, 21 x 30 cm, sygn. p.d: monogramem autorskim oraz opisany l.d.: 2311, na odwrocie nr depozytowy inwentarzowy z Muzuem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: MASP dep. 376/133

Wylicytowane 800 PLN 800 PLN
35

Stajuda Jerzy, Bez tytułu, lata 70-te?, akwarela, papier, 21 x 30 cm, sygn. p.d: monogramem autorskim oraz opisany l.d.: 2311, na odwrocie nr depozytowy inwentarzowy z Muzuem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: MASP dep. 376/140

Wylicytowane 800 PLN 800 PLN
36

Wysocki Stanisław, Gracja, 2000, brąz patynowany, polerowany, marmur, wys. 35 cm, podstawa: 9 x 9 cm, sygnowany na boku postaci: Stan Wys XII/XII 2000, pochodzenie: kolekcja prywatna, Polska

Wylicytowane 1 500 PLN 2 600 PLN
37

Bącela Agata, Wazon, ceramika szkliwiona, 27 x 24 x 17 cm, sygn. na spodzie: A Bącela Hand made in Poland Twórcze Ego

Wylicytowane 500 PLN 600 PLN
38

Winiarski Tomasz, Z cyklu Perpetuum mobile XC, 2017, mezzotinta, sucha igła, oznaczenie edycji: AP III/VI, 100 x 70 cm, sygn. u dołu

Brak ofert (dostępne) 800 PLN
39

Pękacz Marek, Aspheric City, 2016/2017, olej, płótno, medium UV, 73 x 127 cm, sygn. na odwrocie, oprawione

Wylicytowane 1 500 PLN 6 500 PLN
40

Böhm Svatoslav, Okno V, 2016, relief, deska, polichromia, 55 x 55 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
41

Steininger Ladislav, Tajemná I, 2014, olej, deska, 60 x 60 cm, sygn. na odwrocie, autorska oprawa jest integralną częścią obrazu

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
42

Rožanská Martina, Sonata słoneczna, technika mieszana, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
43

Amelia Marcelina, Young blood, 2014, akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d. Marcelina Amelia 14

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
44

Pękacz Marek, Arcanum, 2017, olej, płótno, 150 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 3 000 PLN
45

Wąsowski Paweł, Op-noir, 2018, akryl, płótno, 70 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 300 PLN