Zakończona 21 lutego (czwartek) 2019, 19:00 Opłata aukcyjna 18 % Ilość pozycji 36 Wylicytowane 17 53 % Niesprzedane 15 47 % Obrót całkowity 35 000 PLN Średnia obrotu 2 059 PLN
↓ Jak licytować? Regulamin aukcji →

Osobiście


Przyjdź na aukcję Al. Jerozolimskie 99 lok. 2, 02-001 Warszawa. Nie pobieramy wadium za udział w aukcji. Licytujący wypełnia kartę zgłoszenia, otrzymuje numer aukcyjny i może licytować.

Telefonicznie


Zadzwoń przed rozpoczęciem aukcji pod numer telefonu:

+48 889 202 281

Przyjmujemy wtedy telefoniczne zlecenie licytacji w celu reprezentowania Licytującego na aukcji. W trakcie trwania licytacji łączymy się z Licytującym przy zleconych obiektach, licytujemy w jego imieniu oraz na bieżąco informujemy o przebiegu licytacji.

Internetowo


Kliknij Licytuj i wypełnij zlecenie licytacji zamieszczone przy obiekcie aukcyjnym. W zleceniu można podać kwotę limitu do jakiej będziemy licytować obiekt lub zarejestrować się w celu licytacji telefonicznej. Licytacji podlegają również obiekty zaznaczone jako oferta poaukcyjna w zakończonych aukcjach.

Albo

Zarejestruj się, lub zaloguj na OneBid Artinfo można tam licytować i obserwować przebieg aukcji w czasie rzeczywistym. W przypadku wygranej licytacji, galeria lub portal aukcyjny skontaktują się w celu ustalenia warunków płatności i odbioru obiektu.

 1. Organizatorem aukcji jest Bohema Adam Łuczak, zwany dalej Bohema.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji na stronie galeriabohema.pl.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Przed licytacją Aukcjoner informuje o progach postąpień. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu drukowanym i internetowym aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Zamieszczone w katalogu drukowanym i internetowym reprodukcje obiektów aukcyjnych odpowiadają oryginałom w możliwie najwierniejszy sposób, ale nie stanowią oferty aukcyjnej.
 6. Bohema może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Bohema zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
 7. Bohema dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
 8. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż 100 zł. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Bohemą a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Bohema nie może sprzedać obiektu.
 10. Do kwoty wylicytowanej Bohema dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Bohema wystawia faktury VAT marża, lub paragon fiskalny.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Bohema może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
 12. W razie opóźnienia w zapłacie w regulaminowym terminie przez Nabywcę, Bohema może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 14. Bohema nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt. Bohema nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 15. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Bohemę podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Bohema gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyje ich tylko w celu indywidualnego kontaktu z  klientem.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje i przypomnienia dotyczące naszych aukcji, wystaw i innych przedsięwzięć, zachęcamy do dopisania się do newslettera. Gwarantujemy poufność powierzonych danych teleadresowych, nie przekażemy tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyjemy ich zgodnie z RODO i wewnętrzną polityką prywatności tylko w celu kontaktu z klientem. Zobacz politykę prywatności →

36
# Autor, tytuł, opis Status Wywoław. Wylicytow.
01

Wąsowski Paweł, Diagonikon, 2017, akryl, płótno, 120 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 4 500 PLN
02

Tarasin Jan, Sytuacje, 1977/1990, sitodruk, papier, 40 x 30 cm, sygnowany i datowany u dołu: J. Tarasin 1990

Wylicytowane 900 PLN 900 PLN
03

Tarasin Jan, Magazyn, 1977/1990, grafika, sitodruk, papier, 40 x 30 cm, sygnowany i datowany u dołu: J. Tarasin 1990

Brak ofert (dostępne) 900 PLN
04

Tobolewski Tomasz, Powrót, 2018, olej, płótno, 150 x 120 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 3 300 PLN
05

Tuźnik Andrzej, Przed burzą, 2018, olej na płótnie, 80 x 100 cm, sygnowany monogramem l.d. róg, na odwrocie monogram i pieczęć

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
06

Kałmykow Urszula, Odbicie ciszy, 2019, olej, płótno, 100 x 110 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
07

Barszcz Jacek, Las Bielański, 2013, olej, płótno, 100 x 81 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
08

Dudek Piotr, Trąba, 2016, technika własna, mieszana, rysunek, elementy kolażu, 100 x 70 cm, sygn.

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
09

Lurczyński Mieczysław, Wieczór w Paryżu, lata 60. XX w., olej, tektura, 61,5 x 50 cm. Na odwrocie pieczątki POSK Gallery oraz inwentarzowy z kolekcji 289-2017

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
10

Piskozub Paweł, Miasto II, 2018, akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 000 PLN
11

Lurczyński Mieczysław, Scena arabska, lata 70. XX w., olej, tektura, 65 x 53 cm, sygn. l.d. Lurczyński. Na odwrocie pieczątki POSK Gallery oraz inwentarzowy z kolekcji 231-2017

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
12

Wolniak Olga, Arabeska, 2018, olej, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 2 200 PLN
13

Bator Andrzej, Cnota, 2016, tusz, papier, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 1 900 PLN
14

Jędrzejko Tomasz, Kobieta z wydm, 2004, tryptyk, grafika, sitodruk, 7/50, 3 x 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie: T. Jędrzejko

Wylicytowane 1 000 PLN 1 200 PLN
15

Bański Wojciech, Eers, 2018, olej, płótno, 70 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
16

Althamer Paweł Szambelan-Althamer Monika, Lalka (pan w marynarce), lata 90. XX w. technika własna, asamblaż, tkaniny, skóra, tworzywo, wys. 33 cm, sygnowana. Praca z cyklu miniaturowych lalek, które Paweł Althamer tworzył wraz z żoną Moniką we wczesnym okresie swojej twórczości w latach 90. XX w. W ramach cyklu powstały 4 modele lalek: biznesmen, hipster, kobieta oraz klaun. Lalki te zachwycają dbałością o detal i staranne wykończenie. Od początku swojej twórczości Althamer traktował lalki jako obiekt artystyczny. Lalki trafiły do ważnej kolekcji muzealnej w Polsce.

Wylicytowane 1 500 PLN 3 200 PLN
17

Szambelan-Althamer Monika, Czarny łabędź, 2018, lalka kolekcjonerska, szycie ręczne i maszynowe, tkaniny, elementy ceramiczne (dłonie i twarz), wys. ok. 60 cm, sygn. stemplem autorskim

Wylicytowane 1 500 PLN 2 500 PLN
18

Włostowska Paulina, Bez tytułu, 2016, olej, płótno, 40 x 30 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
19

Minor Michał, Jeśli twoja ręka zamierza zgrzeszyć, urwij ją, 2014, dyptyk, serigrafia, papier, 100 x 140 cm, sygn. u dołu

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
20

Rusiecki Krzysztof, Słonecznik, 2018, olej, płótno, 90 x 100 cm, oprawiony w ramę american box, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
21

Iwan Bartosz, Polowania teraz łatwiejsze, 2018, olej, pastel olejny, spray, płótno, 120 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 3 100 PLN
22

Fincek Ziemowit, Dwie drogi, 2014, akryl, sklejka drewniana, 115 x 115 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
23

Szambelan-Althamer Monika, Morze – pogodny dzień, 2018, akryl, płótno, 100 x 120 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
24

Stańczak Kamil, After (Andrea del Sarto), 2018, akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 400 PLN
25

Ambroziak Piotr, City nude, 2016, akryl, płótno, 66 x 86 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 2 500 PLN
26

Keymo, Andżela, 2017, fotografia analogowa, małoobrazkowa, odbitka 1/10, 21,5 x 32 cm (w oprawie 44 x 33 cm), sygn.

Brak ofert 800 PLN
27

Dałek Monika, Dnieją płaszczyzny dźwięków i ciał, 2018, akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 600 PLN
28

Piotrowski L. Grzegorz, Pomnik, 2015, akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 500 PLN
29

Kleszczewski Paweł, Pragnienie, 2012/2018, olej, płótno, 140 x 120 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 800 PLN
30

Michalska Weronika, Król, 2018, olej, płótno, 90 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
31

Krawczyk Judyta, Bacon, 2017, olej, płótno, 60 x 60 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
32

Tomalak Stanisław, Fragment 574, z cyklu Archeologia, 2019, olej, kolaż, płótno, 90 x 120 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
33

Skrzypek Grzegorz, Trzy koniostworki i drzewożarówka, 2018, olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 300 PLN
34

Magda Renata, Południową porą, 2018, akryl, płótno, elementy kolażu, 100 x 65 cm, sygn. p.d. monogramem autorskim oraz na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 100 PLN
35

Dybowska Anna, 1802CE, 2018, technika mieszana, kolaż, płótno, 61 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert 1 000 PLN
36

Gruzd Leon, Hiszpańska mucha, 2009, brąz, kamień labradoryt, egzemplarz unikatowy, wys. 19,5 cm, sygn.

Wylicytowane 1 000 PLN 1 500 PLN