Zakończona 3 czerwca (poniedziałek) 2019, 19:00 Opłata aukcyjna 18 % Ilość pozycji 53 Wylicytowane 16 30 % Niesprzedane 37 70 % Obrót całkowity 26 100 PLN Średnia obrotu 1 631 PLN
↓ Jak licytować? Regulamin aukcji →

Osobiście


Przyjdź na aukcję Al. Jerozolimskie 99 lok. 2, 02-001 Warszawa. Nie pobieramy wadium za udział w aukcji. Licytujący wypełnia kartę zgłoszenia, otrzymuje numer aukcyjny i może licytować.

Telefonicznie


Zadzwoń przed rozpoczęciem aukcji pod numer telefonu:

+48 889 202 281

Przyjmujemy wtedy telefoniczne zlecenie licytacji w celu reprezentowania Licytującego na aukcji. W trakcie trwania licytacji łączymy się z Licytującym przy zleconych obiektach, licytujemy w jego imieniu oraz na bieżąco informujemy o przebiegu licytacji.

Internetowo


Kliknij Licytuj i wypełnij zlecenie licytacji zamieszczone przy obiekcie aukcyjnym. W zleceniu można podać kwotę limitu do jakiej będziemy licytować obiekt lub zarejestrować się w celu licytacji telefonicznej. Licytacji podlegają również obiekty zaznaczone jako oferta poaukcyjna w zakończonych aukcjach.

Albo

Zarejestruj się, lub zaloguj na OneBid Artinfo można tam licytować i obserwować przebieg aukcji w czasie rzeczywistym. W przypadku wygranej licytacji, galeria lub portal aukcyjny skontaktują się w celu ustalenia warunków płatności i odbioru obiektu.

 1. Organizatorem aukcji jest Bohema Adam Łuczak, zwany dalej Bohema.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji na stronie galeriabohema.pl.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Przed licytacją Aukcjoner informuje o progach postąpień. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu drukowanym i internetowym aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Zamieszczone w katalogu drukowanym i internetowym reprodukcje obiektów aukcyjnych odpowiadają oryginałom w możliwie najwierniejszy sposób, ale nie stanowią oferty aukcyjnej.
 6. Bohema może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Bohema zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
 7. Bohema dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
 8. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż 100 zł. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Bohemą a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Bohema nie może sprzedać obiektu.
 10. Do kwoty wylicytowanej Bohema dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Bohema wystawia faktury VAT marża, lub paragon fiskalny.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Bohema może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
 12. W razie opóźnienia w zapłacie w regulaminowym terminie przez Nabywcę, Bohema może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 14. Bohema nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt. Bohema nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 15. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Bohemę podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Bohema gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyje ich tylko w celu indywidualnego kontaktu z  klientem.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje i przypomnienia dotyczące naszych aukcji, wystaw i innych przedsięwzięć, zachęcamy do dopisania się do newslettera. Gwarantujemy poufność powierzonych danych teleadresowych, nie przekażemy tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyjemy ich zgodnie z RODO i wewnętrzną polityką prywatności tylko w celu kontaktu z klientem. Zobacz politykę prywatności →

53
# Autor, tytuł, opis Status Wywoław. Wylicytow.
01

Wąsowski Paweł, Biały karzeł, 2017, akryl, sproszkowany pumeks, płótno, 70 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
02

Wąsowski Paweł, Horyzont zdarzeń, 2017, akryl, sproszkowany pumeks, płótno, 70 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
03

Tarasin Jan, Autoportret, 1990, serigrafia, papier, 40 x 30 cm, sygnowany i datowany u dołu: J. Tarasin 1990

Wylicytowane 500 PLN 900 PLN
04

Tarasin Jan, Sytuacje, 1977/1990, sitodruk, papier, 40 x 30 cm, sygnowany i datowany u dołu: J. Tarasin 1990

Wylicytowane 500 PLN 900 PLN
05

Wolniak Olga, Gwiazdka, 2018, olej, płótno, 30 x 30 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
06

Jaworowska Nika, Pressio, 2016, olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 200 PLN
07

Mistak Tomasz, Justice Center, 2010, akryl, płótno, 80 x 120 cm, sygn., opisany na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
08

Wilczewska Beata, Spacer po mieście, 2017, akryl, płyta, 70 x 90 cm, sygn. BW2017, oprawione

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
09

Kałmykow Urszula, Odbicie ciszy, 2019, olej, płótno, 100 x 110 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
10

Tuźnik Andrzej, Latarnie nad morzem, 2018, olej na płótnie, 80 x 100 cm, sygnowany monogramem l.d. róg, na odwrocie monogram i pieczęć

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
11

Osadnik Izabela, Kółko#19, 2018, olej, płótno na desce, grunt na bazie kredy szampańskiej, średnica 80 cm, sygn. na odwrocie: Izabela Osadnik 2018 r.

Wylicytowane 1 200 PLN 2 700 PLN
12

Bator Andrzej, Oczy, które w sieci podglądają nas, 2013, rysunek, tusz, papier, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie: Andrzej Bator 2013 r.

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
13

Tobolewski Tomasz, W drodze do Arles, 2019, olej, płótno, 120 x 90 cm

Wylicytowane 1 500 PLN 2 500 PLN
14

Jaworowska Nika, La ermita, 2012, olej, płótno, 116 x 116 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
15

Najbor Wiktor, Autobus jadący w lewo, 2019, olej, płyta, 60 x 33 cm, sygn. p.d.: NAJBOR

Wylicytowane 1 200 PLN 1 200 PLN
16

Pawłowska Weronika, Pez, 2015, olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
17

Lurczyński Mieczysław, Katedra, lata 60-te, XX w., olej, tektura, autorska oprawa, 66 x 55 cm, sygn. l.d. Lurczyński. Na odwrocie pieczątki POSK Gallery oraz inwentarzowy z kolekcji 383-2017

Wylicytowane 1 500 PLN 1 500 PLN
18

Zielińska-Krudysz Nina, Akt cynobrowy, 2019, olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. p.d.: Nina Zielińska-Krudysz

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
19

Dałek Monika, Lubię siebie lubiącą ludzi, 2019, akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
20

Mączka Martyna, Gwiaździsta noc, 2019, akryl, płótno, 70 x 100 cm, sygn. l.d: Martyna Mączka 2019

Wylicytowane 1 200 PLN 2 100 PLN
21

Woroniec Piotr JR, Exampler, 2015, olej, płótno, 130 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
22

Matejkowska Edyta, Akt, akryl, płótno, 100 x 70 cm

Brak ofert (niedostępne) 1 200 PLN
23

Tycz Viola, Brioni, z cyklu The victim of fashion, 2014, akryl, płyta mdf, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie: V. Tycz

Brak ofert (niedostępne) 1 200 PLN
24

Sykuła Wiesław, Akt podwójny, 2018, tusz, karton, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: Sykuła 18, oprawione

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
25

Jędrych Marek, Bez tytułu (Krótkotrwałe i pozornie nieistotne…), 2016, gwasz, deska, 80 x 40 cm, sygn. p.d.: MaJę

Wylicytowane 1 500 PLN 1 500 PLN
26

Smolik Dominik, El Jardin de los Placeres Terrenales, 2019, akryl, płótno lniane, 125 x 140 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 300 PLN
27

Marweg Juliusz, Bez tytułu, 1993, olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. p.d. JMarweg 93

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
28

Pękacz Marek, Arcanum, 2017, olej, płótno, 150 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
29

Malewicz Krzysztof Kamil, Artefakty Jurajskie, 2015, akryl, płótno, 100 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
30

Sojka Monika, Bez tytułu, 2019, akryl, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
31

Wąsowska Marlena, Czuwanie, 2019, akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 200 PLN
32

Pakuła Agnieszka, Pollock, 2011, akryl, płótno, 120 x 70 cm, sygn. p.d.: A Pakuła 11

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
33

Wąsowski Paweł, Graf Pink Diamond, 2018, akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 3 000 PLN
34

Staszulonok Rita, Wielka Zbrojownia, 2018, tempera na płycie, szlagmetal, 24,5 x 28,5 cm

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
35

Łukasik Jarosław, Nadmorska ławeczka, 2019, olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
36

Kleszczewski Paweł, Pragnienie wody, 2014, technika mieszana, płótno, 120 x 100 cm, sygn. na odwrocie: Paweł Kleszczewski 2014

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
37

Fincek Ziemowit, Pejzażyk (góry), 2015, olej, płótno, 89 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 200 PLN
38

Rusiecki Krzysztof, Słonecznik, 2018, olej, płótno, 90 x 100 cm, oprawione w ramę american box, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
39

Miśko Marta, Z cyklu Halipleumon, 2018, olej, płótno, 100 x 120 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
40

Bański Wojciech, Eers, 2018, olej, płótno, 70 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
41

Stańczak Kamil, Barn Owl in Red Hood, 2019, akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
42

Jędrzejko Tomasz, Kobieta z wydm, 2004, tryptyk, grafika, sitodruk, 9/50, 3 x 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie: T. Jędrzejko

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
43

Jędrzejko Tomasz, Bez tytułu, 2004, sitodruk, papier, ed. 5/50, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 400 PLN
44

Jędrzejko Tomasz, Bez tytułu, 2004, sitodruk, papier, ed. 5/50, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 400 PLN
45

Wysocki Stanisław, Akt, 2015, brąz, egz. 30/50, wys. 29 cm, sygn. StanWys 2015

Brak ofert (niedostępne) 1 300 PLN
46

Wysocki Stanisław, Uskrzydlona, 2005, brąz, egz. 49/50, wys. 35 cm, sygn. StanWys 2005

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
47

Gruzd Leon, Akt, 2000, brąz, onyks, wys. 15 cm, sygn. LG

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
48

Szambelan-Althamer Monika, Tulipany II, 2018, ceramika szkliwiona, wypalana, wys. 39 cm, szer. 15 cm

Brak ofert (dostępne) 500 PLN
49

Czarnecki Marek, Szał, 2017, brąz, kamień naturalny malowany, wys. 40 cm

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
50

Czarnecki Marek, Beczułka, brąz, kamień naturalny malowany, wys. 27 cm

Brak ofert (dostępne) 1 200 PLN
51

Rumińska Dominika, Głowa – świecznik, rzeźba ceramiczna, raku, wypalana, wys. 42 cm, szer. 24 cm

Brak ofert (dostępne) 1 200 PLN
52

Szambelan-Althamer Monika, Murzynka, 2018, ceramika szkliwiona, wypalana, wys. 56 cm, szer. 29 cm, sygn.

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
53

Althamer Paweł Szambelan-Althamer Monika, Lalka (Biznesman), lata 90. XX w. technika własna, asamblaż, tkaniny, skóra, tworzywo, wys. 33 cm, sygnowana. Praca z cyklu miniaturowych lalek, które Paweł Althamer tworzył wraz z żoną Moniką we wczesnym okresie swojej twórczości w latach 90. XX w. W ramach cyklu powstały 4 modele lalek: biznesmen, hipster, kobieta oraz klaun. Lalki te zachwycają dbałością o detal i staranne wykończenie. Od początku swojej twórczości Althamer traktował lalki jako obiekt artystyczny. Lalki trafiły do ważnej kolekcji muzealnej w Polsce.

Wylicytowane 1 500 PLN 3 500 PLN