Zakończona 7 października (poniedziałek) 2019, 19:00 Opłata aukcyjna 18 % Ilość pozycji 39 Wylicytowane 19 49 % Niesprzedane 20 51 % Obrót całkowity 33 200 PLN Średnia obrotu 1 747 PLN
↓ Jak licytować? Regulamin aukcji →

Osobiście


Przyjdź na aukcję Al. Jerozolimskie 99 lok. 2, 02-001 Warszawa. Nie pobieramy wadium za udział w aukcji. Licytujący wypełnia kartę zgłoszenia, otrzymuje numer aukcyjny i może licytować.

Telefonicznie


Zadzwoń przed rozpoczęciem aukcji pod numer telefonu:

+48 889 202 281

Przyjmujemy wtedy telefoniczne zlecenie licytacji w celu reprezentowania Licytującego na aukcji. W trakcie trwania licytacji łączymy się z Licytującym przy zleconych obiektach, licytujemy w jego imieniu oraz na bieżąco informujemy o przebiegu licytacji.

Internetowo


Kliknij Licytuj i wypełnij zlecenie licytacji zamieszczone przy obiekcie aukcyjnym. W zleceniu można podać kwotę limitu do jakiej będziemy licytować obiekt lub zarejestrować się w celu licytacji telefonicznej. Licytacji podlegają również obiekty zaznaczone jako oferta poaukcyjna w zakończonych aukcjach.

Albo

Zarejestruj się, lub zaloguj na OneBid Artinfo można tam licytować i obserwować przebieg aukcji w czasie rzeczywistym. W przypadku wygranej licytacji, galeria lub portal aukcyjny skontaktują się w celu ustalenia warunków płatności i odbioru obiektu.

 1. Organizatorem aukcji jest Bohema Adam Łuczak, zwany dalej Bohema.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji na stronie galeriabohema.pl.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Przed licytacją Aukcjoner informuje o progach postąpień. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu drukowanym i internetowym aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Zamieszczone w katalogu drukowanym i internetowym reprodukcje obiektów aukcyjnych odpowiadają oryginałom w możliwie najwierniejszy sposób, ale nie stanowią oferty aukcyjnej.
 6. Bohema może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Bohema zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
 7. Bohema dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
 8. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż 100 zł. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Bohemą a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Bohema nie może sprzedać obiektu.
 10. Do kwoty wylicytowanej Bohema dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Bohema wystawia faktury VAT marża, lub paragon fiskalny.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Bohema może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
 12. W razie opóźnienia w zapłacie w regulaminowym terminie przez Nabywcę, Bohema może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 14. Bohema nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt. Bohema nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 15. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Bohemę podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Bohema gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyje ich tylko w celu indywidualnego kontaktu z  klientem.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje i przypomnienia dotyczące naszych aukcji, wystaw i innych przedsięwzięć, zachęcamy do dopisania się do newslettera. Gwarantujemy poufność powierzonych danych teleadresowych, nie przekażemy tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyjemy ich zgodnie z RODO i wewnętrzną polityką prywatności tylko w celu kontaktu z klientem. Zobacz politykę prywatności →

39
# Autor, tytuł, opis Status Wywoław. Wylicytow.
01

Wąsowski Paweł, Tetrapylon, 2019, akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 3 000 PLN
02

Błażko Zofia, Klaudia, 2011, olej, płótno, 60 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 3 100 PLN
03

Kortyka Stanisław Ryszard, Trwanie błękitne, 2017, olej, płótno, 95 x 52 cm, sygn. na odwrocie, oprawione. Obraz reprodukowany w katalogu - monografii artysty wydanej z okazji 50-lecia pracy twórczej: „Stanisław Ryszard Kortyka. 50 lat pracy twórczej” wyd. aSP Wrocław, s. 238.

Wylicytowane 1 500 PLN 2 600 PLN
04

Gruszczyński Filip, Vitulo Barbie, 2019, olej, płótno, 60 x 60 cm, sygn. filippo III 2019

Wylicytowane 1 500 PLN 1 900 PLN
05

Tarasin Jan, Chłopcy, 1990, serigrafia, papier, 60 x 40 cm, sygnowana i datowana u dołu długopisem: J. Tarasin 1990

Brak ofert (dostępne) 900 PLN
06

Marszałek Waldemar Jerzy, Pastereczka, 1988, litografia, papier, 4/11, 80 x 60 cm, sygn. u dołu: Waldemar Marszałek 1988

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
07

Garczyński Przemysław, Samoloty i Bałkany, 2017, olej, płótno, 160 x 120 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 2 000 PLN 2 000 PLN
08

Janyszek Dominik, 3940, 2019, akryl, płótno, technika autorska, 90 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 2 600 PLN
09

Widmańska Katarzyna, Star dust, 2017, fotografia barwna kolekcjonerska, papier Hahnemuhle fine art baryta, 70 x 50 cm, ed. 2/6 2017, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 200 PLN 1 200 PLN
10

Kwiatkowski Paweł, Staring at the sun, 2018, serigrafia, papier, ed. EA, 108 x 78 cm, sygn. u dołu

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
11

Waygart Jerzy, Psyche III, 1997, wklęsłodruk (akwaforta, akwatinta), papier, edycja 13/20, 33 x 25 cm cm, sygn. p.d.: JWaygart97

Brak ofert (dostępne) 400 PLN
12

Baj Stanisław, Walka kogutów, 1978, linoryt, papier, 100 x 70 cm, sygn. pd.: Stanisław Baj 1978

Brak ofert (dostępne) 1 800 PLN
13

Jędrych Marek, O tym, jak kończy się lato, 2016, tempera, deska, 80 x 40 cm, sygn. p.d: MaJę 2016

Wylicytowane 1 500 PLN 1 800 PLN
14

Jastrzębska Małgorzata, Nr 610, 2019, olej, płótno, 40 x 30 cm, sygn. na odwrocie: Małgorzata Jastrzębska 2019

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
15

Najbor Wiktor, Pojazd, 2019, lej, płótno, 40 x 50 cm, sygn. na odwrocie. Opis dodatkowy: z cyklu "Bajki": to jest o tym, jak grupa doradców stara się przekonać królewnę, że jest to idealny pojazd na zakupy.

Wylicytowane 1 200 PLN 1 200 PLN
16

Suliga Przemysław, 006_2014, 2014, akryl, mdf, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie: Przemysław Suliga

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
17

Nowak Adam, Himilsbach, 2019, sitodruk, papier, 51 x 37 cm, 4/10, sygn. na odwrocie: Adam Nowak 2019

Wylicytowane 400 PLN 500 PLN
19

Murawska Beata, Tutto bene, 2019, olej, płótno, 60 x 60 cm, sygn. p.d. Beata Murawska 2019

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
19

Magda Renata, Pink sweater, 2018, akryl, płótno, 90 x 90 cm, sygn. l.d RENMAG oraz na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
20

Smolik Dominik, El Templo de los Corzos, 2019, akryl, płótno, 125 x 160 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
21

Lurczyński Mieczysław, Dziedziniec, lata 60-te XX w., olej, płótno, 55 x 46 cm, sygn. na odwrocie: M.L.. Na odwrocie pieczątki POSK Gallery oraz nr inwentarzowy z kolekcji 22-2017

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
22

Fincek Ziemowit, Rana cięta czasoprzestrzeni, 2012, technika mieszana, płótno, 115 x 115 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
23

Jaruszewska Roma, Plaża, olej, płótno, 110 x 60 cm, sygn. l.d. Roma oraz na odwrocie: Roma Jaruszewska

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
24

Rusiecka Małgorzata, Pasaż, 2019, akryl, płótno, 120 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 500 PLN
25

Makowski Zbigniew, Wspomnienie przyjęcia we Fromborku…, 1960-1980, rysunek, technika mieszana, tusz, kolaż, papier, 38,5 x 27,5 cm, sygn. Zbigniew Makowski f. II 1960 - 1980

Brak ofert (niedostępne) 3 500 PLN
26

Bator Andrzej, Łańcuchy Witolda Lutosławskiego, 2012, tusz, papier, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 200 PLN
27

Jędrzejko Tomasz, Kobieta z wydm, 2004, tryptyk, grafika, sitodruk, 10/50, 3 x 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie: T. Jędrzejko

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
28

Sykuła Wiesław, Akt, 2017, tusz, karton, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: Sykuła 17, oprawione

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
29

Kobryń Iwona, Bez tytułu, 2019, dyptyk, akryl, płótno, 2 x 50 x 50 cm (100 x 50 cm), sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 200 PLN 1 700 PLN
30

Kleszczewski Paweł, Pragnienie ryby, 2012, olej, płótno, 120 x 80 cm, sygn. na odwrocie. Obraz nominowany do nagrody Strabag w 2014 r.

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
31

Łukasik Jarosław, Ławeczka przy morzu, 2018, olej, płótno, 116 x 81 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
32

Chrostek Zbigniew, Z cyklu Nieużytki-B, 2014, akryl, płótno, 120 x 70 cm , sygn. l.d. Z. Chrostek 2014

Brak ofert (dostępne) 2 000 PLN
33

Moszant Filip, ODDH-S, 2019, szelak, flamaster, papier, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie, oprawione

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
34

Kisling Mojżesz, Ewa, litografia barwna, papier, wymiar odbitki: 25,5 x 21,5 cm, wymiar arkusza: 38 x 28 cm, sygn. na kamieniu l.d. Kisling

Brak ofert (dostępne) 900 PLN
35

Krajnik Iwona, Para tukanów, para rzeźb, brąz patynowny, polerowany, wys. 31 oraz 21 cm, sygn. IK

Brak ofert (dostępne) 1 800 PLN
36

Wysocki Stanisław, Akt, 2015, brąz patynowany, wys. 28 cm, ed. 25/50 sygn. na podstawie: Stan Wys 2015

Brak ofert (niedostępne) 1 200 PLN
37

Wysocki Stanisław, Akt, 2004, brąz patynowany, wys. 22 cm, ed. HC sygn.: Stan Wys 2004

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
38

Althamer Paweł Szambelan-Althamer Monika, Lalka (Biznesman), lata 90. XX w. technika własna, asamblaż, tkaniny, skóra, tworzywo, wys. 33 cm, sygnowana na pleckach: ALTHAMER 96. Praca z cyklu miniaturowych lalek, które Paweł Althamer tworzył wraz z żoną Moniką we wczesnym okresie swojej twórczości w latach 90. XX w. W ramach cyklu powstały 4 modele lalek: biznesmen, hipster, kobieta oraz klaun. Lalki te zachwycają dbałością o detal i staranne wykończenie. Od początku swojej twórczości Althamer traktował lalki jako obiekt artystyczny. Lalki trafiły do ważnej kolekcji muzealnej w Polsce.

Wylicytowane 1 500 PLN 2 000 PLN
39

Wąsowski Paweł, Crystalline grid II, 2019, akryl, płótno, 80 x 80 cm

Wylicytowane 1 000 PLN 3 100 PLN