Zakończona 21 listopada (czwartek) 2019, 19:00 Opłata aukcyjna 18 % Ilość pozycji 30 Wylicytowane 11 37 % Niesprzedane 19 63 % Obrót całkowity 22 900 PLN Średnia obrotu 2 082 PLN
↓ Jak licytować? Regulamin aukcji → ↑ Opis aukcji

Krótki katalog wyselekcjonowanych 30 prac, wśród których znaleźć można obrazy autorstwa Pawła Wąsowskiego, Krzysztofa Sokolovskiego, Dominika Janyszka czy Joanny Ciechanowskiej. Środowisko rzeźbiarzy reprezentują: Stanisław Wysocki, Leon Gruzd czy Daniel Ludwiczuk.

Osobiście


Przyjdź na aukcję Al. Jerozolimskie 99 lok. 2, 02-001 Warszawa. Nie pobieramy wadium za udział w aukcji. Licytujący wypełnia kartę zgłoszenia, otrzymuje numer aukcyjny i może licytować.

Telefonicznie


Zadzwoń przed rozpoczęciem aukcji pod numer telefonu:

+48 889 202 281

Przyjmujemy wtedy telefoniczne zlecenie licytacji w celu reprezentowania Licytującego na aukcji. W trakcie trwania licytacji łączymy się z Licytującym przy zleconych obiektach, licytujemy w jego imieniu oraz na bieżąco informujemy o przebiegu licytacji.

Internetowo


Kliknij Licytuj i wypełnij zlecenie licytacji zamieszczone przy obiekcie aukcyjnym. W zleceniu można podać kwotę limitu do jakiej będziemy licytować obiekt lub zarejestrować się w celu licytacji telefonicznej. Licytacji podlegają również obiekty zaznaczone jako oferta poaukcyjna w zakończonych aukcjach.

Albo

Zarejestruj się, lub zaloguj na OneBid Artinfo można tam licytować i obserwować przebieg aukcji w czasie rzeczywistym. W przypadku wygranej licytacji, galeria lub portal aukcyjny skontaktują się w celu ustalenia warunków płatności i odbioru obiektu.

 1. Organizatorem aukcji jest Bohema Adam Łuczak, zwany dalej Bohema.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji na stronie galeriabohema.pl.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Przed licytacją Aukcjoner informuje o progach postąpień. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu drukowanym i internetowym aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Zamieszczone w katalogu drukowanym i internetowym reprodukcje obiektów aukcyjnych odpowiadają oryginałom w możliwie najwierniejszy sposób, ale nie stanowią oferty aukcyjnej.
 6. Bohema może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Bohema zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
 7. Bohema dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
 8. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż 100 zł. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Bohemą a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Bohema nie może sprzedać obiektu.
 10. Do kwoty wylicytowanej Bohema dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Bohema wystawia faktury VAT marża, lub paragon fiskalny.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Bohema może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
 12. W razie opóźnienia w zapłacie w regulaminowym terminie przez Nabywcę, Bohema może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 14. Bohema nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt. Bohema nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 15. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Bohemę podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Bohema gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyje ich tylko w celu indywidualnego kontaktu z  klientem.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje i przypomnienia dotyczące naszych aukcji, wystaw i innych przedsięwzięć, zachęcamy do dopisania się do newslettera. Gwarantujemy poufność powierzonych danych teleadresowych, nie przekażemy tych danych jakimkolwiek innym podmiotom i użyjemy ich zgodnie z RODO i wewnętrzną polityką prywatności tylko w celu kontaktu z klientem. Zobacz politykę prywatności →

30
# Autor, tytuł, opis Status Wywoław. Wylicytow.
01

Wąsowski Paweł, Wave, 2019, akryl, płótno, 100 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 2 800 PLN
02

Rusiecka Małgorzata, Koło Fortuny, 2019, akryl, płótno, śr. 110 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 100 PLN
03

Janyszek Dominik, 5342, 2019, akryl, płótno, technika autorska, 120 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 3 000 PLN
04

Jasik Marcin, 13.11.2017, 2017, olej, płótno, 160 x 140 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 500 PLN
05

Tobolewski Tomasz, Gauguin, 2019, olej, płótno, 120 x 90 cm, sygn na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 3 600 PLN
06

Tarasin Jan, Biblioteka, 1990, serigrafia, papier, 40 x 60 cm, sygnowana i datowana u dołu długopisem: J. Tarasin 1990

Wylicytowane 800 PLN 800 PLN
07

Jędrych Marek, Chwile, które niezauważone…, 2016, gwasz, deska, 40 x 60 cm, sygn. p.d. MaJę 2016

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
08

Paliocha Joanna, Lekcja tańca, 2018, dyptyk, kolaż, 50 x 100 cm (2 x 50 x 50 cm), sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 200 PLN
09

Najbor Wiktor, Tu zaczynają się schody, 2019, olej, deska, 30 x 40 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 200 PLN 1 300 PLN
10

Piekut Dariusz, Roztoczańska bajka, 2017, akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d. Piekut 2017, oprawione

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
11

Jędrych Marek, Mozart, 2014, gwasz, papier, 50 x 70 cm, sygn. p.d. MaJę 2014

Brak ofert (niedostępne) 900 PLN
12

Lurczyński Mieczysław, Pornic, lata 70-te XX w. tusz, flamaster, papier, 35 x 27 cm, sygn. l.d.: Pornic Lurczyński, na odwrocie pieczątka z atelier artysty. Pochodzenie: kolekcja instytucjonalna w Londynie

Brak ofert (dostępne) 900 PLN
13

Ciechanowska Joanna, Gdzie spotykają się Oceany, 2019, olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 1 600 PLN
14

Kortyka Stanisław Ryszard, Nim przyjdzie mrok, 2017, olej, płótno, 60 x 60 cm, sygn. p.d. St. Kortyka 2017 oraz na odwrocie, oprawione

Wylicytowane 1 500 PLN 1 500 PLN
15

Fronczak Andrzej, Mglisty poranek, 2019, akryl, płótno, 60 x 90 cm, sygn. p.d. A Fronczak 19

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
16

Pabis Małgorzata, Personal heaven, 2019, technika własna, akryl, płótno, 120 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
17

Jarosiewicz-Rabij Sylwia, Spacer po mieście, 2019, akryl, kolaż, płótno, 80 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (niedostępne) 1 000 PLN
18

Moszant Filip, YBR, 2019, flamaster, płótno, 92 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 000 PLN 1 000 PLN
20

Gruzd Leon, Siłaczka, 2014, brąz, granit, wys. 18 cm, sygn. LG

Brak ofert (dostępne) 1 500 PLN
20

Gruzd Leon, Balerina, 2019, brąz, kamień, wys. 28 cm, sygn. na kamieniu

Brak ofert (dostępne) 1 800 PLN
21

Althamer Paweł Szambelan-Althamer Monika, Lalka (Biznesman), lata 90. XX w. technika własna, asamblaż, tkaniny, skóra, tworzywo, wys. 33 cm, sygnowana na boku nogi pieczątką: ALTHAMER 96. Praca z cyklu miniaturowych lalek, które Paweł Althamer tworzył wraz z żoną Moniką we wczesnym okresie swojej twórczości w latach 90. XX w. W ramach cyklu powstały 4 modele lalek: biznesmen, hipster, kobieta oraz klaun. Lalki te zachwycają dbałością o detal i staranne wykończenie. Od początku swojej twórczości Althamer traktował lalki jako obiekt artystyczny. Lalki trafiły do ważnej kolekcji muzealnej w Polsce.

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
22

Wysocki Stanisław, Ona, 2004, brąz, patynowany, polerowany, wys. 21 cm, sygn. Stan Wys 5/21 2004

Brak ofert (dostępne) 1 100 PLN
23

Wysocki Stanisław, Modelka, 2006, brąz patynowany, polerowany, wys. 31 cm, sygn. Stan wys 44/50 2006

Brak ofert (dostępne) 1 400 PLN
24

Ludwiczuk Daniel, Kur wygimnastykowany, brąz patynowany, wys. 25 cm, egzemplarz jednostkowy, sygn. DL

Brak ofert (dostępne) 1 700 PLN
25

Artysta nieznany, Figurka, plemię MANO, Liberia, Afryka, lata 70-te XX w. drewno, polichromia, wys. 34 cm

Brak ofert (dostępne) 700 PLN
26

Artysta nieznany, Krzyż, plemię KEREWE, Tanzania, Afryka, lata 70-te XX w. drewno, metal, wys. 44 cm, szer. podstawy: 21 cm

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
27

Baj Stanisław, Rodzina, 1978, linoryt, papier, 70 x 77 cm, sygn. u dołu. Praca reprodukowana w katalogu wystawy indywidualnej artysty: "Stanisław Baj. Obojętnie, gdzie to jest na świecie", wyd. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2019, s. 49

Brak ofert (dostępne) 2 500 PLN
28

Widmańska Katarzyna, Zwariowany Kapelusznik, z cyklu Alicja w Krainie Czarów, 2009/2016, fotografia barwna kolekcjonerska, papier baryta photographique, 60 x 40 cm, sygn. na odwrocie

Brak ofert (dostępne) 1 000 PLN
29

Sokolovski Krzysztof, Abstrakcja sakralna VII, 2015, tempera jajowa, płótno, 140 x 100 cm

Wylicytowane 1 500 PLN 3 000 PLN
30

Wąsowski Paweł, Kwiat paproci, 2019, akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Wylicytowane 1 500 PLN 3 200 PLN