Krzysztof Rusiecki

Born 1959

He creates paintings in which painting, words and sand are both subject and means of artistic expression.

abstract art

Urodzony w 1959 r. Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Arteterapii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autor wystaw indywidualnych, uczestnik i organizator plenerów, członek stowarzyszeń i grup artystycznych. Od 2000 r. dokładnie ziarnko po ziarnku zaczął malować „emblemery”, obrazy w których malarstwo, słowa i piasek są zarówno tematem jak i środkiem wyrazu artystycznego.

Scroll to Top