Exhibition “Rhythmic lessons”

Exhibition finished

Exhibited: 3 – 24 February 2023

Iwona Kobryń → Józef Gałązka →

Wystawa obrazów Iwony Kobryń oraz rzeźb Józefa Gałązki, Lekcje rytmiki to spotkanie, w którym formy przestrzenne wchodzą w dialog z malarstwem. Jest to również spotkanie rodzinne – matki i syna. Prace prezentowane na wystawie, z jednej strony, skupiają się wokół zagadnień czysto plastycznych takich jak rytm, barwa, przestrzeń, forma. Z drugiej strony za fasadą wyestetyzowanych kompozycji przestrzennych i kolorowych obrazów można dostrzec gesty pozwalające zrozumieć intencje i przemyślenia autorów.

Obrazy Iwony Kobryń mają swoje źródło w pracy z materiałami archiwalnymi. Inspiracją do powstania obrazów są fotografie z lat dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku oraz z okresu wczesnego PRL-u. Kobryń  w swojej praktyce skupia się na wizualnym doświadczeniu, reprezentującym obraz przemian społecznych i historycznych. W cyklu Lekcja rytmiki pracuje z tematem ciała i ruchu. Artystka przygląda się kolektywnym ćwiczeniom grup sportowych i gimnastycznych oraz choreografiom defilad i pochodów, jako jednemu z narzędzi realizacji projektu modernistycznego społeczeństwa.

Józef Gałązka prezentuje kompozycje przestrzenne oraz szkice rzeźbiarskie, pomalowane w trakcie wspólnego działania z Iwoną Kobryń. W swoich pracach bada język wypracowany przez artystów awangardy. Poszukuje w codziennym doświadczeniu obiektów, materiałów i przedmiotów, które wykorzystuje do tworzenia abstrakcyjnych rzeźb. Używa materiałów z recyklingu, odpadów, materiałów przemysłowych i budowlanych. W pracach Gałązki materialność i materiał niosą ze sobą duży ładunek znaczeniowy. Stos kamieni wykonany został z piaskowca z wyburzonej przedwojennej kamienicy, na miejscu której stanął nowoczesny wieżowiec. Abstrakcyjna rzeźba Splot zrobiona z kolanek hydraulicznych, jest wyrazem wdzięczności za dostęp do bieżącej wody. Z kolei prace z betonu i stali konstrukcyjnej, mogą budzić skojarzenia z ideą ogólnodostępnego taniego budownictwa.

Odczytując prace Iwony Kobryń i Józefa Gałązki widzimy, przede wszystkim zabawę formą. Spotkanie malarstwa z rzeźbą jest tutaj pretekstem do eksperymentów z kolorem. Motywy zaczerpnięte z archiwalnych zdjęć zaczynają tworzyć rytmiczne kompozycje i dekoracyjne ornamenty. Przez silne i zdyscyplinowane sylwetki przebija podziw dla osiągnięć myśli modernistycznej dwudziestego wieku. Odbiorowi prac towarzyszy również niepokój. Postaci zanurzone w pulsujących zestawieniach kolorów, tracą swoją podmiotowość i stają się anonimowe, przypominając o zagrożeniach jakie niosą ze sobą wielkie projekty społeczne.


Related artworks 14

Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń Iwona Kobryń
Scroll to Top